OUR TEAM

OUR TEAM

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ชำนาญ และ สร้างสรรค์

DUANGPORN BAIPLUTONG

CREATIVE DIRECTOR AND FOUNDER

ช่างภาพและครีเอทีฟผู้ก่อตั้ง MOODTONE PRODUCTION ทุกกระบวนการต้องผ่านการคิดเพื่อสร้างสรรค์การถ่ายภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

PIYA PISUTTHAANON

Photographer

KANCHANIKA

Photographer

CHIRAPORN JITSUWANWATTANA

Digital Creative

VORAMON SUDAPORN

Costume stylist